del

Bekk Open Podcast

Bekk Open Podcast er levert av Bekk sin teknologiavdeling

I Bekk Open Podcast diskuterer vi brennhete og bransjekritiske temaer som inspirerer og beveger tiden vi lever i. Følg oss påopen.bekk.noogtwitter.com/bekkopen.
2018-12-14

Dilemmaspesial

Det er snart jul, og vi klinker til med en dilemmaspesial! Vi tar både for oss klassiske IT-relaterte dilemmas som tabs vs. spaces, egne dilemmas, og noen dilemmas vi har fått inn fra lyttere. Vel bekomme!
2018-9-11

26. Den om Kontinuerlig design

I denne episoden får vi besøk av Maria Skaaden, som snakker med oss om Kontinuerlig design! Hvordan passer design inn i en kontinuerlig utviklingsprosess? Hvordan klarer man å kombinere små og hyppige releases ut i prod med det store bildet og den fremtidige visjonen? Alt dette (og mer til?) får du svar på i denne episoden!
2018-5-23

25. Den om BEKK Teknologiradar 2018

I episode 25 får vi besøk av Tia Firing og Torstein Nicolaysen som har vært i redaksjonen til årets teknologiradar fra BEKK. I denne episoden går vi gjennom hva radaren er og hvordan den er bygget opp. Deretter diskuterer vi trendene som denne radaren avdekker, som skybasert arkitektur, moderne frontendutvikling og autonome team. Avslutningsvis diskuterer vi noen spennende enkeltpunkter. Se hele radaren her: https://radar.bekk.no
2018-5-2

24. Den om teamorganisering

Vi har besøk av Rune Åsprang fra RiksTV, og Jon Fageraas, Jøran Lillesand og Lars Kristian Flem fra BEKK. I episoden snakker vi om hvordan RiksTV gjør retningsendringer basert på effektmålinger og tilbakemeldinger fra kunder. Vi diskuterer hvordan endringene påvirker teamorganiseringen, hvordan de jobber i team, og hvordan teamene jobber sammen. Har du tilbakemeldinger, eller forslag til tema, send oss en epost på podcast@bekk.no
2018-1-16

22. Den om PSD2

2017-12-13

21. Den om Smidig