11. Den fra BEKK Open Fagdag

Mon Apr 18 2016 (01:02:41)

Episode 11 av BEKK Open Podcast finner sted under BEKK Open Fagdag! Vi er utenfor vårt vanlige studio, og spiller inn mens fagdagen foregår rundt oss. Vi får besøk av et godt knippe foredragsholdere: Jørn Ola Birkeland som snakker om hvordan de leverte før tiden på Skatteetaten,Jøran Vagnby Lillesand som tar for seg skiftet til DevOps og mikrotjenester i Posten og Bring,Ensi Mofassar fra NRK og Lars Kristian Flem som snakker om brukertestingen og utviklingen av appen til NRK Super,Per Kristian Larsen fra Utdanningsdirektoratet og Morten Enger Grønvold som forteller hvordan de fikk til en Lean/MVP-tilnærming i utviklingen av ny nasjonal eksamenstjeneste, og Andreas Heim fra Unacast som snakker om hvordan de utnytter Google Cloud-plattformen for å kunne fokusere på utvikling i stedet for drift. I tillegg fikk vi besøk av Eldri Coll Mossige og Hilde Marie Flesland som forteller om workshoppen de holdt om design av lønnsomme tjenester, Tine Kleivane som snakker om hvordan det oppleves å delta på React/Redux-workshoppen, og Vegard Gamnes som viser oss @Kvitremaskin — en skrivemaskin koblet til Twitter.