9. Den om Det Funksjonelle Paradigmet

Thu Jan 07 2016 (36:49)

Denne episoden av Bekk Open Podcast handler som det funksjonelle paradigmet. Vi har besøk av Jonas Follesø og Tomas Jansson som kommer og snakker om funksjonell programmering sammen med oss. Vi er innom hva, hvorfor og hvordan, og ikke minst hvordan det funksjonelle opptrer både i gui- og i backend-programmering. CQRS, stream-processing, React og Event Sourcing er teknologier som blir nevnt. Noen lenker: Tomas sin blogg serie om CQRS og event sourcing: http://open.bekk.no/polyglot-heaven-a-response-to-the-bekk-radar Pure functional applications: http://blog.2mas.xyz/your-application-should-be-a-pure-function/ En tutorial om event sourcing og CQRS som Tomas har satt sammen: https://github.com/mastoj/LibAAS Why use F# av Scott Wlaschin: http://fsharpforfunandprofit.com/why-use-fsharp/ Low risk ways to use F# at work, også av Scott Wlaschin: http://fsharpforfunandprofit.com/series/low-risk-ways-to-use-fsharp-at-work.html Does the language you use make a difference av Simon T. Cousins (ref. 300000 rader —> 30000 rader): http://simontylercousins.net/does-the-language-you-use-make-a-difference-revisited/ Utforskende programmering med F# Type Providers http://www.open.bekk.no/#!utforskende-programmering-med-fsharp-type-providers Easier UI Reasoning with Unidirectional Dataflow and Immutable Data - https://open.bekk.no/easier-reasoning-with-unidirectional-dataflow-and-immutable-data Blogpost om Flux og CQRS: http://jaysoo.ca/2015/02/06/what-the-flux/ Reux: http://redux.js.org/ Second Machine Age: http://secondmachineage.com .NET Rocks: http://www.dotnetrocks.com BartJS: http://bartjs.io/ Mustafas Gemüse Kebap ;) http://www.mustafas.de/