Episode 30: Skolering (med Ole Martin Moen)

Tue Feb 13 2018 (01:40:02)

Gunnar og Dag tar omsider en skikkelig prat om skole og utdanning, sammen med filosof Ole Martin Moen. Hans ferske skriveri om "Fremtidsskolen" i Dagbladet er utgangspunktet for en diskusjon om alt fra personlige erfaringer med skolegang, til Humanistskolen og andre alternativer til huskeveldet som preger mye av offentlig utdanning. Nakkeskudd nevnes også. Og ikke se bort fra at meninger også skifter underveis.