Østfoldkirken

norsk
kirke

Fred - Kenneth Moe

Sun Dec 09 2018 (58:33)

Her taler ungdomspastor Kenneth Moe om fred.

Med utgangspunkt i Advent taler Pastor Erik om prinsippet “Hendelse & prosess” så vi kan bedre forstå viktigheten av å skape gode prosesser i våre liv.Det starter med kraften i et såkorn som kan vokse opp og bli noe stort.Slik kom Jesus til jorden i form av et såkorn i Jomfru Maria, og vokste opp og ble verdens Frelser.

En ny tale fra ungdomspastor Hanna Bedsvaag Moe

Når livet er tøft, og du blir firstet, hva gjør du da? Hva blir du fristet av?Jesus ble fristet som oss, men overvant fristelsen. Han er vårt eksempel og kan hjelpe oss å vinne seier over fristelsene.Lær hvordan i denne undervisningen.

Veiviserne - Kenneth Moe

Sun Nov 11 2018 (49:53)

Her deler ungdomspastor Kenneth Moe og hvordan menn i dag er veivisere. Vi viser vei med et liv som vi lever.

Løgn mot sannhet - Hanna Bedsvaag Moe

Wed Nov 07 2018 (44:45)

Kan det være ting vi tror om oss selv eller livet som ikke stemmer? Hanna Bedsvaag Moe snakker om hvordan vi kan oppdage løgner vi har trodd på og hvordan vi i stedet kan bytte dem ut med Guds sannhet!

Du viser meg livets sti - Kenneth Moe

Fri Nov 02 2018 (47:01)

Målet til alle kristne er å bli lik Jesus på alle områder av livet. Mange ganger så er gapet mellom det livet vi lever og livet Jesus levde stort. Her preker ungdomspastor Kenneth Moe om temaet "Du viser meg livets sti". Når vi ydmyker oss å kommer til Jesus som vi er, så vil han ta oss dit vi trenger å være. Og vi trenger ikke å streve i egen kraft, men vi kan hvile i prosessen.

Visjonssøndag høsten 2018

Wed Oct 24 2018 (49:06)

Her deler begge pastorparene i Østfoldkirken Erik & Hilde Bedsvaag og Kenneth & Hanna Moe det som de brenner mest for når det gjelder å bygge den lokale kirke akkurat nå.

Når livet er tøft så er det lett å bli fristet av forskjellige ting da din styrke i deg selv er svak.Da er det en stor trøst å vite at også Jesus ble fristet slik som oss.Vi kan derfor lære av vår Mester hvordan vi kan overvinne fristelser i livet slik som Han gjorde det.

Når livet er tøft, hva vil du da?Eller har du gitt opp?I denne undervisningen lærer du hvordan du kan bli styrket og aldri gi opp uansett hvor tøft det kan være.

Seieren i deg - Kenneth Moe

Thu Oct 04 2018 (01:00:11)

Alle kristne har den samme Ånd som reiste Jesus opp fra de døde på innsiden av seg. Men det er løgner som vi tror på som hindrer oss i å leve ut denne seieren. Gud ønsker å avsløre disse løgnene slik at vi kan leve ut den seieren vi har på alle områder i vårt liv.

Når livet er tøft så er det lett å begynne gruble og lure på hvorfor dette skjer med akkurat deg.De er det viktig at vi finner fred midt i ubesvarte spørsmål og mange hvorfor

Nar livet er tøft - Erik Bedsvaag

Sun Sep 16 2018 (43:25)

Del 2

Det er viktig at vi forstår hva som omgir oss.Hva er den første, andre og tredje himmel?Riktig kunnskap gir oss et rett verdensbilde.Dette vil hjelpe deg.

Når livet er tøft - Erik Bedsvaag

Sun Sep 09 2018 (46:10)

Del. 1

Når livet er tøft, hva gjør du?Om du ønsker en forandring i din livssituasjon, så starter det med at du får rett kunnskap.

Du er viktigere enn du tror - Hanna Moe

Sun Sep 02 2018 (43:25)

02.09.18

Du er viktigere enn du tror!

Jesus er alt du trenger- Kenneth Moe

Sun Aug 26 2018 (32:56)

En ny preken fra ungdomspastoren i Østfoldkirken Kenneth Moe

Denne gangen ser vi på Peter.Hva var hans identitet?Hva definerte han?Første gangen Jesus møtte han, så sa han at du er Simon (sivet), men du skal kalles Peter (klippen).Simon var umoden, ustadig og skiftende som sivet i vinden, men Jesus så potensialet i han til å utvikle seg til å bli noe stabilt med en solid karakter.Det var ikke gjort over natta, men til slutt kunne Peter si til den lamme mannen:“Det jeg har gir jeg til deg”…. Det var ikke forkastelse, bitterhet og skuffelse over egne feil h ...

Hva er din identitet? Hva definerer deg? Hvem eller hva er det som bestemmer hva du er?Paulus som skrev 2/3 av NT måtte igjen og igjen henvise til Guds kall og utvelgelse for sitt liv i møte med sine kritikere og de som var skeptiske til hans tjeneste.Hva henviser du til?Det er Gud som har kalt deg og utvalgt deg!

Ungdomspastor Kenneth Moe snakker med Peter Grün om sitt vitnesbyrd.

Del 4. IDENTITET. Hva definerer deg?

Sun Jul 29 2018 (45:50)

29.07.2018

Hvilken indre dialog har du inne i deg+Hvilken røst i deg er det som roper høyest og vinner samtalen?Gud ønsker at Hans stemme og hans meninger om deg skal være det som vinner i deg og dominerer din indre dialog.Lær mer i denne 4. delen i serien: IDENTITET. Hva definerer deg?

15.07.18

Hvem er du? Hva tenker og sier du selv at du er? Er det basert på en indre overbevisning eller basert på tidligere efaredinger i livet og skuffelser eller hva andre har sagt om deg igjen og igjen? Lær i denne serien hvordan du kan hva God sier om deg bli deg som definerer deg, og blir din identitet.

Nærmere - Kenneth Moe

Mon Jul 02 2018 (52:18)

24.06.18

Der du tilhører - Kenneth Moe

Sun Jul 01 2018 (45:36)

17.06.18

Her snakker ungdomspastor Kenneth Moe om hvordan vi kan leve hverdag i Guds verden, i en nær relasjon med han.

Alt vi trenger er i han - Kenneth Moe

Tue Jun 12 2018 (45:34)

10.06.18

Her snakker Kenneth Moe om hvordan vi kan leve et liv nært Jesus, uten å bli rokket av omstendigheter rundt oss. Han deler her enkle prinsipper om hvordan alle kan leve et liv nær han.

03.06.18

Dette er første del av en ny serie av Pastor Erik — Identitet: Hva definerer deg?Hva er det som preger ditt liv?Det du har opplevd og vært igjennom? Dine negative tanker og følelser eller hva folk sier om deg?Vårt mål og det er mulig er at vår identitet og det som definerer oss er det Gud sier om oss at vi er.

Holy riders - Einar Dahlen

Fri Jun 08 2018 (37:06)

27.05.18

13.05.18

Forandre din verden gjennom å velge å lovprise Gud i utfordrende situasjoner, og på den måten koble inn «turboen».

Stefan Salomonsen

Sun May 06 2018 (48:50)

06.05.18

Å kjenne Gud - Hilde Bedsvaag

Sun Apr 15 2018 (53:03)

15.04.18

Prosessen å lære å kjenne Gud, er det essensielle for å få et forandret liv og en bedre hverdag. Han vil være bestevennen din og ønsker det mer enn noe annet. I dag kan vi finne ut mer om hvordan det kan skje.

08.04.18

Hva er du innstilt på?Hva har du i ditt “kikkertsikte”?Det er i din retning du vil gå i ditt liv.Om du ikke liker den utviklingen i ditt liv, så skift fokus, hva du er stilt inn på.Enhver forandring i ditt liv starter med hva du er fokusert på.

De 3 kors - Erik Bedsvaag

Mon Apr 02 2018 (41:44)

01.04.18

Jesus døde hengende på et kors midt imellom 2 andre kors med kriminelle som også var dømt til døden.Interessant å se hvordan de reagerte forskjellig på at Jesus hang midt imellom dem.Deres utgang på livet ble veldig forskjellig.Jesus sto også opp fra det døde og lever i dag, og det forandret hele verdenshistorien.Hvordan reparer du på Ordet om korset?

Palmesøndag - Erik Bedsvaag

Sun Apr 01 2018 (44:29)

25.03.18

Jesu inntog i Jerusalem.I det ene øyeblikket ble han hyllet som den store helten, og i neste ønsket den samme folkemengden å steine han.Vi kan aldri være drevet og motivert ut i fra hva folk rundt oss mener og synes om oss.Vi må ha en indre drive som kommer fra Guds Ånd i oss, og som ikke er drevet av behovet av menneskelig gunst, men Guds godkjenning.

18.03.18

Hva er hjertet ditt stilt inn på?

11.03.18

Våre attityde avgjør alt i vårt liv.Det er ikke mulig å ha en negativ attityde og leve et positivt liv.Innstilling er et annet ord for attityde.Hva vi er stilt inn på avgjør hva som er fokus i vårt liv.Hva er du stilt inn på?

04.03.18

All forandring i våre liv, starter med en forandring i oss. Om vi forandrer vår måte å tenke på, så kan vi forandre våre vaner som vi forandre vårt liv.Jesus hadde også vaner i sitt liv, gode vaner.

25.02.18

Vi ønsker alle å få max ut av livet.Vi kan alle få enda mer ut av livet.Det finnes mer for oss alle.Enhver forandring i livet starter med en forandring i oss først.Forandre dine tanker og du forandrer ditt liv!Lær hvordan du kan forandre ditt liv.

Det må være mer - Kenneth Moe

Sun Mar 11 2018 (48:48)

18.02.18

11.02.18

Mer er nok - Kenneth Moe

Fri Feb 16 2018 (42:46)

04.02.18

Mer er nok

28.01.18

I den andre delen av "Enda et år rundt fjellet?" taler Pastor Erik videre om hvordan du kan komme ut av denne sirkelen hvor år etter år i ditt liv blir likedan, og du kan isteden komme videre i livet.Det starter med en ny tanke.

Jeg vil stole på Gud! - Kenneth Moe

Mon Jan 22 2018 (44:23)

Gud er en god pappa som vi kan stole på. Han elsker deg, og vet hva som er best for deg. Og her underviser ungdomspastor Kenneth Moe hvordan vi kan stole på Gud på alle områder av vårt liv.

14.01.16

Mange mennesker går hele tiden rundt det samme “fjellet” og kommer aldri noe videre i livet.Lær hvordan du kan komme videre og inn i et enda bedre liv og forandre din verden.

Hvem hører du på? - Erik Bedsvaag

Sun Jan 07 2018 (43:17)

Dette er del 3 av "Forandre din verden" av Pastor Erik.Hvem eller hva lytter du mest på?Det vil forme dine tanker og belief-system. Forandre dine tanker og du vil forandre din verden.

Gud med deg - Erik Bedsvaag

Sat Jan 06 2018 (20:06)

24.12.17

Dette er Østfoldkirken sin Julaften andakt med Pastor Erik Bedsvaag.Jesus kom og ble kalt "Immanuel", som betyr: "Gud er med oss", for oss og ikke mot oss, så kunne vi møte livets utfordringer med rak rygg. Jesus kom ikke for å ta oss, men for å frelse oss.God Jul til dere alle fra oss i Østfoldkirken.

Hendelse & Prosess - Erik Bedsvaag

Sun Dec 17 2017 (46:12)

17.12.17

Julen startet med en stor hendelse at Jesus ble født i en stall i Betlehem. Etter denne hendelsen startet en prosess i Jesu liv for at han skulle vokse i visdom og alder til manns modenhet og å være i stand til å fullføre Guds plan for Sitt liv; å bli verdens Frelser. Vi trenger viktige hendelser i våre liv, men om de ikke blir etterfulgt av en positiv prosess så vil vi ikke bli og kunne gjøre Guds plan for våre liv.

Den spede begynnelse - Erik Bedsvaag

Sun Dec 10 2017 (48:48)

10.12.17

Alt har en begynnelse.Det starter med et såkorn.Det er Advent, og julefortellingen startet med et såkorn fra Gud i en jomfrus morsliv.Det var en hendelse, men en prosess måtte til at Jesus vokste opp og ga sitt liv som verdens Frelser.Ved at vi forstår at alt har sin tid, og at hendelse og prosess er noe som må til for at det vi er kalt til å bli og gjøre skal skje i våre liv, så kan denne prosessesen av “såkornet” i våre liv vokse til full modenhet.

Ekte Relasjon - Hanna Moe

Sun Dec 03 2017 (48:31)

3.12.17

Kom deg ut av buret! - Kenneth Moe

Sun Nov 26 2017 (43:54)

26.11.17

19.11.17

Gud ønsker at du skal forandre din verden.Ikke i din egen styrke og kraft, men igjennom Hans kraft i og gjennom deg.Enhver forandring starter med en forandring på innsiden av deg.Skal du forandre din verden, må du og jeg først la Gud få forandre oss til noe bedre på innsiden av oss først.

Farsdag - Erik Bedsvaag

Sun Nov 12 2017 (44:47)

12.11.17

Alle trenger å ha en far, og alle trenger å bli en far eller mor.Det betyr ikke nødvendigvis at du må rent biologisk bli en far eller mor til noen.Bibelen snakker om at vi alle skal være en farsfigur og/eller morsfigur til noen som kan se på oss som et eksempel p følge etter.Hvem kan du bli en far og en mor til?

Full pakke - Kenneth Moe

Sun Nov 05 2017 (49:02)

5.11.17

Hjelp, jeg er overveldet! - Hanna Moe

Tue Oct 31 2017 (37:53)

29.10.17

Noen tanker på hvordan å ikke være overveldet i hverdagen fra Hanna Moe.

Østfoldkirkens visjon - Erik Bedsvaag

Sun Oct 22 2017 (44:08)

22.10.17

Østfoldkirkens visjon er: Å være en Guds ambassade som produserer Kristi ambassadører til å gå ut i hele verden og representere Guds rike i ord og gjerning. I denne prekenen så forklarer Pastor Erik hva det vil si.Du er en Guds ambassadør!

15.10.17

Vi kan og har fått muligheten til å forandre vår verden igjennom Den Hellige Ånd i oss. Vi er kalt til å fordrive mørket igjennom lyset i oss, og være en velduft av Kristus til verden.Vi må bare ta av «lokket «.

En ekte Gud - Kenneth Moe

Sun Oct 08 2017 (53:21)

08.10.17

Håper du har plass - Mina Grandahl

Sun Oct 01 2017 (43:50)

01.10.17

Mennesker lengter etter raushet, etter en plass der de kan få hvile og bare være seg selv. Men for å kunne gi dette videre, må vi først få oppleve at Gud har plass til oss.

Fargelegg din verden - Hanna Moe

Sun Sep 24 2017 (45:52)

24.09.17

17.09.17

Gud leder deg.Han drar deg ikke omkring eller tvinger deg til noe, men han leder deg med Sin Ånd & Sitt Ord.Ånden og Guds Ord er ett, så du kan sjekke om det du opplever at du skal gjøre eller gå eller si er i linje med Guds Ord.Du har Guds “GPS” innom deg, så han leder deg.Det finnes flere veier til målet, og om du går feil så vil din “GPS” gi deg en ny alternativ rute.Uansett så vil Gud aldri svikte deg eller forlate deg.

Sønner & døtre - Kenneth Moe

Sun Sep 10 2017 (46:02)

10.09.17

Guds hjerte for mennesker er de skal være hans sønner og døtre. Her snakker Kenneth om at alle kan bli hans barn og oppleve hans godhet, uansett hva man har gjort eller ikke gjort.

Ny kultur - Hanna Moe

Sun Sep 03 2017 (43:28)

03.09.17

Vi alle kommer fra en eller annen kultur. Men Gud har sin egen kultur og måte å tenke på som Han vil vi skal bli skjent med for å kunne leve vårt beste liv med Han.

Erik Bedsvaag

Salme 23 - Del 5: Han fornyer min sjel. 27/08/17

Sandslott og katedraler

Sun Aug 20 2017 (42:36)

Mina Grandahl

Sandslott og katedraler 20.08.17

Stol på Gud

Sun Jul 30 2017 (40:25)

Kenneth Moe

Hva betyr det å stol på Gud?

Salme 23. Del 2. Jeg mangler ingenting

Sun Jul 23 2017 (45:52)

Erik Bedsvaag

Gud ønsker ikke bare å møte våre behov og sørge for oss på alle måter først når vi kommer til Himmelen, men Han ønsker å hjelpe oss og møte våre behov også her nede på jorden i dag. Både våre behov til ånd, sjel og legeme.Han er vår Hyrde som sørger for oss som Hans får.

Herren er min hyrde

Sun Jul 09 2017 (47:12)

Erik Bedsvaag

En god hyrde leder, beskytter og gir mat. Det skulle også være vårt mål som ledere og kristne.

Hvor skal du i sommer?

Sun Jul 09 2017 (45:41)

Erik Bedsvaag

Skal du ut og reise i sommer eller skal du være hjemme. Uansett, så kommer du til å reise en tur hit eller dit i ditt sinn. Har du hørt uttrykket "å være på bærtur" eller "å være på sykkeltur”? Det er noen som ikke har alt på plass i toppetasjen.

I mellom - Kenneth Moe

Wed Oct 12 2016 (48:03)

Livet med Gud har en begynnelse og et mål. Begynn…

Livet med Gud har en begynnelse og et mål. Begynnelsen er konfortabel, målet er heroisk, men det er en vei i mellom. Denne uken snakker ungdomspastor Kenneth Moe om veien i mellom, den er ikke alltid like gøy, men den er veldig nødvendig.